İç denetim ve kontrol hizmetleri

Günümüzde riski öngörebilmek kolay değil Belirsizliklerin bir adım önünde olmak gelecekte ortaya çıkması muhtemel zorlukları ön görebilmeyi, bizi nelerin beklediğini bilmeyi ve riski stratejik açıdan ele almayı gerektirir.


Nasıl yardım edebiliriz?

Kurumsal yönetim alanında ciddi gelişmelerin olduğu ülkemizde, yönetimin en önemli güvence kaynağı olan iç denetim faaliyetleri, giderek artan bir öneme sahip oluyor. Şirket yönetimlerinin de iç denetimden beklediği katma değer giderek artmasıyla bu beklentiye yanıt vermek de iç denetim uzmanlarının önümüzdeki dönemde ana odağı haline gelecek gibi görünüyor. Faal Denetim olarak Türkiye'de ve dünyada pek çok müşterimize, faaliyetlerinden güvence alabilmeleri için iç kontrol mekanizmalarının kurulması, mevcut yapılarının değerlendirilmesi, iç denetim biriminin kurulması veya mevcut iç denetim uygulamalarının geliştirilmesi konusunda hizmetlerimizle destek oluyoruz.